برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
برگزاری آیین هشتاد و هفت سالگی اتاق همدان و تجلیل از پیشکسوتان
اطلاعیه ها
برگزاری نخستین مراسم تبجیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان
17 آذر ماه 1397
برگزاری نخستین مراسم تبجیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان
برگزاری نخستین مراسم تبجیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان/ آذر 1397
شرایط قرنطینه واردات کشور ژاپن
13 آذر ماه 1397
شرایط قرنطینه واردات کشور ژاپن
اطلاعیه شرایط قرنطینه واردات کشور ژاپن
اطلاعیه مابه التفاوت نرخ ارز
13 آذر ماه 1397
اطلاعیه مابه التفاوت نرخ ارز
اطلاعیه مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی
برگزاری مراسم تجلیل از استاندار همدان
26 آبان ماه 1397
برگزاری مراسم تجلیل از استاندار همدان
برگزاری مراسم تجلیل از محمدناصر نیکبخت استاندار همدان
اطلاعیه اعمال ممنوعیت های صادراتی برخی از اقلام و ضرورت اعمال مفاد ماده 11
15 آبان ماه 1397
اطلاعیه اعمال ممنوعیت های صادراتی برخی از اقلام و ضرورت اعمال مفاد ماده 11
اطلاعیه اعمال ممنوعیت های صادراتی برخی از اقلام و ضرورت اعمال مفاد ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
بررسی مجوزهای تخصیص ارز جهت ثبت سفارشات گروه کالایی 2 و 3
15 آبان ماه 1397
بررسی مجوزهای تخصیص ارز جهت ثبت سفارشات گروه کالایی 2 و 3
لزوم بررسی و تایید مجوزهای تخصیص ارز جهت ثبت سفارشات گروه کالایی 2 و 3
عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار سایت ایمیل خود را وارد نمایید

نرخ ارز