پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
پروژه همکاری های آموزشی مشترک ایران و آلمان ( دوآل )
اطلاعیه ها
بیست و سومین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی
28 خرداد ماه 1398
بیست و سومین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی
بیست و سومین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و سومین جایزه ملی نشان (بند) تجاری برتر ایران
برگزاری مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا
27 خرداد ماه 1398
برگزاری مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا
برگزاری مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
20 خرداد ماه 1398
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
نحوه ارتباط گیری با رایزن جمهوری اسلامی ایران در عراق
18 خرداد ماه 1398
نحوه ارتباط گیری با رایزن جمهوری اسلامی ایران در عراق
نحوه ارتباط گیری بین تجار و بازرگانان کشورمان با رایزن جمهوری اسلامی ایران در عراق و رسانه در اربیل عراق
ممنوعیت فصلی محصولات کشاورزی به عراق
18 خرداد ماه 1398
ممنوعیت فصلی محصولات کشاورزی به عراق
اطلاعیه ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی به عراق
چهارمین نشست دوجانبه خریداران و فروشندگان هند
18 خرداد ماه 1398
چهارمین نشست دوجانبه خریداران و فروشندگان هند
چهارمین نشست دوجانبه خریداران و فروشندگان توسط شورای توسعه صادرات محصولات نساجی ابریشم مصنوعی و ترکیبی هند
عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار سایت ایمیل خود را وارد نمایید

نرخ ارز