چهارشنبه 25 مهر ماه 1397
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
 • برگزاری سی و دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق همدان
  برگزاری سی و دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق همدان

  سی و دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور علی اصغر زبردست ریاست اتاق همدان و دلشادی مدیر کل امور مالیاتی استان و اعضا کمیسیون روز پنج شنبه 12 مهرماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

 • بیستمین جلسه کمیته کشاورزی ملایر برگزار شد.
  بیستمین جلسه کمیته کشاورزی ملایر برگزار شد.

  بیستمین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه 16 مهرماه 1397 در سالن جلسات نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.

 • برگزاری سمینار آموزشی تحلیلی بر تحولات اخیر اقتصاد ایران
  برگزاری سمینار آموزشی تحلیلی بر تحولات اخیر اقتصاد ایران

  سمینار آموزشی "تحلیلی بر تحولات اخیر اقتصاد ایران و چند سناریو برای ادامه مسیر اقتصادی" روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 در سالن جلسات بانک ملی همدان برگزار شد.

 • اعتراض رييس اتاق همدان به سياست‌ها و تصميمات دولت
  اعتراض رييس اتاق همدان به سياست‌ها و تصميمات دولت

  نشست صبحانه کاری محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با جمعی از رؤسای اتاق های سراسر کشور و نمایندگان تشکل های زیرمجموعه اتاق ایران روز دوشنبه 9 مهرماه 1397 در سالن جلسات اتاق ایران برگزار شد.

 • نشست رییس اتاق همدان با تشکل های اقتصادی
  نشست رییس اتاق همدان با تشکل های اقتصادی

  جلسه طرح موضوع با مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت تشکل ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، طاهره ایزدی مسئول تشکل های اتاق همدان، محمدرضا ابراهیمی رییس کمیسیون تشکل ها و بهبود محیط کسب و کار اتاق همدان، مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان، مشاورین اتاق، مسئول واحد صدور کارت، مسئول بین الملل و مسئول واحد آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 4 مهرماه 97 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

 • برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری در ملایر
  برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری در ملایر

  بیست و ششمین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری روز دوشنبه 2 مهرماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.

 • تشکیل کارگروه تخصصی دشت های پایلوت همدان و بررسی وضعیت آب استان
  تشکیل کارگروه تخصصی دشت های پایلوت همدان و بررسی وضعیت آب استان

  کارگروه تخصصی دشت های پایلوت همدان و بررسی وضعیت آب استان روز دوشنبه 19 شهریورماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

 • برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ملایر
  برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ملایر

  نوزدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه 19 شهریورماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار گردید.

 • برگزاری ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان
  برگزاری ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان

  ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و رؤسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان های کشور روز پنج شنبه 15 شهریور 1397 در سالن جلسات هتل باباطاهر همدان برگزار شد.