چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و کم بازده در کمیسیون صنایع اتاق همدان
 • دومین جلسه هم اندیشی و آموزشی اعضای طرح spx
  دومین جلسه هم اندیشی و آموزشی اعضای طرح spx

  دومین جلسه هم اندیشی و آموزشی اعضای طرح spx (مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی) روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

 •  برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صادرات در ملایر
  برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صادرات در ملایر

  شانزدهمین جلسه کمیته صادرات، واردات، بازرگانی و حمل و نقل روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1396 در محل نمایندگی اتاق ، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.

 • برگزاری سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  برگزاری سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

  سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور محمد مهدی مفتح رییس مجمع نمایندگان مجلس، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان، علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، مدیران دولتی و تعدادی از فعالین اقتصادی استان همدان روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396 در سالن شهدای استانداری برگزار شد.

 • بررسی مسائل بانکی در 3 بخش
  بررسی مسائل بانکی در 3 بخش "بین المللی، ملی، استانی"

  هادی خورشیدی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396 در سالن شهدای استانداری برگزار شد، به ارائه دستورجلسه اول مبنی بر " گزارش مسائل بانکی" پرداخت."

 • رییس اتاق همدان:
  رییس اتاق همدان: "شعب خاص رسیدگی به جرایم اقتصادی بسترساز بهبود سرمایه گذاری"

  چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان به ریاست سعید گلستانی معاون رئیس کل دادگستری و با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و مدیران دولتی استان روز پنج شنبه 21 دی ماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

 • برگزاری دوره آموزشی درآمد زایی در تشکل های اقتصادی در اتاق همدان
  برگزاری دوره آموزشی درآمد زایی در تشکل های اقتصادی در اتاق همدان

  دوره آموزشی درآمد زایی و تأمین مالی در تشکل های اقتصادی روز پنج شنبه 21 دی ماه 1396در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

 • مجمع عمومی انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان برگزار شد.
  مجمع عمومی انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان برگزار شد.

  مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کانون زنان بازرگان استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه 20 دی ماه در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.

 • برگزاری مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو همدان
  برگزاری مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو همدان

  مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان با حضور سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد 22 نفر اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع در محل اتاق استان همدان ثبت نام کرده اند، روز چهارشنبه 20 دی ماه 1396 در تویسرکان برگزار شد.

 • برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون همدان
  برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون همدان

  مجمع عمومی موسسین انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون استان همدان با حضور سید مسعود عرفانی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد 18 نفر اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع اتاق همدان، روز چهارشنبه 20 دی ماه 1396 در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.