اطلاعیه ها
اطلاعیه مراسم مادرهمسر جناب آقای ایزدی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان
26 مرداد ماه 1398
اطلاعیه مراسم مادرهمسر جناب آقای ایزدی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان
اطلاعیه مراسم مادرهمسر جناب آقای عبدالحمید ایزدی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان
بخشنامه مالیاتی
22 مرداد ماه 1398
بخشنامه مالیاتی
بخشنامه مالیاتی (اظهارنامه اصلاحی موضوعی تبصره ماده 226ق.م.م
اطلاعیه برخی از درآمدهای معاف از مالیات
22 مرداد ماه 1398
اطلاعیه برخی از درآمدهای معاف از مالیات
اطلاعیه برخی از درآمدهای معاف از مالیات
تمدید مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان
8 مرداد ماه 1398
تمدید مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان
تمدید مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان تا 20 مرداد
اصلاحیه نحوه ثبت نام اتاق مشترک ایران و کویت
5 مرداد ماه 1398
اصلاحیه نحوه ثبت نام اتاق مشترک ایران و کویت
اصلاحیه نحوه ثبت نام اتاق مشترک ایران و کویت (مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت)
گزارش ملاحظات ثبت شرکت های تجاری در ازبکستان
29 تیر ماه 1398
گزارش ملاحظات ثبت شرکت های تجاری در ازبکستان
اطلاع رسانی به اتاق های سراسر کشور درخصوص گزارش ملاحظات ثبت شرکت های تجاری در ازبکستان
عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار سایت ایمیل خود را وارد نمایید

نرخ ارز