برگزاری سمینار آشنایی با بازار عمان

برگزاری سمینار آشنایی با بازار عمان با حضور محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان/ روز پنج شنبه 6 دی ماه 1397 سالن جلسات هتل باباطاهر همدان ساعت 9:30 صبح
  • تاریخ :
  • 2 دی 1397