برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه

  • تاریخ :
  • 8 اردیبهشت 1398