برگزاری نخستین مراسم تبجیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان

برگزاری نخستین مراسم تبجیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان/ آذر 1397
  • تاریخ :
  • 17 آذر 1397