پروژه همکاری های مشترک آموزشی ایران و آلمان ( دو آل )

به اطلاع ميرساند پروژه همکاری های مشترک آموزشی ایران  و آلمان ( دو آل ) از فروردین سال 1398 در استان همدان با مدیریت و مشارکت اتاق بازرگانی همدان، نمايندگي بنياد آموزش و مهارت آلمان در ايران ( نمايندگي شركت SBH آلمان) و سازمان فنی حرفه ای کشور و اتاق ایران آغاز خواهد شد. لذا بدینوسیله خواهشمند است مديران و صاحبان صنايعی كه علاقمند به شركت در اين طرح و بهره مندي از آموزش شغلي و مهارتي براي نيروهاي متخصص مورد نیاز خود مي باشند نسبت به تكميل فرم ذيل بصورت كامل و خوانا اقدام نموده و فرم تكميل شده را به اتاق بازرگاني همدان ( واحد آموزش) تحویل یا به شماره فكس ٣٨٢١٦٠٠٧ ارسال فرمایند.
با احترام واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان
  • تاریخ :
  • 27 اسفند 1397