دوشنبه 1 مرداد ماه 1397
مرکز داوری اتاق همدان
 • برگزاری دوره داوری پیشرفته
  برگزاری دوره داوری پیشرفته

  دوره آموزش داوری پیشرفته به همت مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه 1397 در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی همدان برگزار گردید.

  تاریخ 27 اردیبهشت 1397
 • برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوقی
  برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوقی

  اولین جلسه کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه مورخ 5 بهمن ماه 1396 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

  تاریخ 7 اسفند 1396
 • دوره آموزشی داوری مقدماتی 2 برگزار شد.
  دوره آموزشی داوری مقدماتی 2 برگزار شد.

  دوره آموزشی داوری مقدماتی 2 به همت مرکزداوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه 7 دی ماه 1396 در محل سالن همایش های جهاد دانشگاهی همدان برگزار شد.

  تاریخ 7 دی 1396
 • برگزاری دوره آموزشی داوری- مقدماتی 2
  برگزاری دوره آموزشی داوری- مقدماتی 2

  برگزاری دوره آموزشی داوری تجاری در مرکز داوری اتاق همدان - 7 دیماه 1396

  تاریخ 25 آذر 1396
 • آشنایی اعضای کمیسیون تجارت با مرکز داوری اتاق همدان
  آشنایی اعضای کمیسیون تجارت با مرکز داوری اتاق همدان

  بیست و یکمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور فریدون جعفری رییس مرکز داوری اتاق همدان روز چهارشنبه 25 مردادماه 1396 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

  تاریخ 25 مرداد 1396