شرایط دریافت کارت بازرگانی

 .....................................................................................
مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ***
۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.(برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمایید.)
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
۴- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه مهر و امضای متقاضی و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
۵- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی.
۶- اصل کارت ملی –شناسنامه (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).
۷- اسکن و بارگزاری عکس (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).
 ۸- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.
تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۹- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند. ۱۰- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۱- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بندهای ۱ و ۲ و یکی از شرایط مندرج در بندهای ۳ الی ۸ شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در محل اتاق برابر اصل می گردد)
۱۲- ارائه مدارک ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (آدرس اظهارنامه).
۱۳- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی. (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
۱۴- ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir.
15-گواهی آموزش
 *** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ***
 ۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.(برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمایید.)
۳- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است.
۴- اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
۵- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضای مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
۶- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت.
۷- روزنامه رسمی تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.
۸- اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).
۹- اسکن و بارگزاری عکس (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).
۱۰- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.
تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۱۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.
۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۳- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. 
۱۴- ارائه مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. (چنانچه مالک یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد)
15-اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای مدارکی دال بر سه سال فعالیت اقتصادی باشند .(اشخاصی که دارای مجوز تولید یا مدرک تحصیلی مرتبط هستند از این قاعده مثتسنی می باشند .)
۱۶- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی. (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
۱۷- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.
 
تذکر ۶: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.
مدارک مورد نیاز برای کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقیقی:
1- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری که به گواهی ثبت شرکت ها رسیده باشد.
2- امضای فرم منشور عضویت اتاق و تایید آن توسط دفترخانه اسناد رسمی
3- اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت
4- گواهی سوء پیشینه، دوقطعه عکس، واریز حق عضویت- مدارک فعالیت
مدارک مورد نیاز برای کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقوقی:
علاوه بر مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی (برای مدیر عامل) مدارک مربوط به شرکت و آگهی روزنامه باید ضمیمه شود.
تلفن تماس واحد خدمات و صدور کارت بازرگانی" 4-38216001  داخلی 3
لازم به ذکر است ثبت نام  از طریق سایتwww.cscs.ir میسر بوده و تمامی قوانین و مقررات مربوطه در این سایت توضیح داده شده .
 توجه: لطفا قبل از هرگونه اقدام نسبت به تهیه مدارک با حوزه صدورکارت تماس حاصل فرمایید و آخرین تغییرات مدارک را دریافت نمایید.
 
............................................................
مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت :

1.       فرم دال (امضاء شده توسط مدیر عامل یا شخص دارنده کارت) .

2.      اخذ نامه سه در هزار از واحد صدور کارت و پرداخت عدد تعیین شده توسط اداره دارایی .

3.     ارائه برگ قطعی مالیاتی یا اظهار نامه یا صورت های سود و زیان به حسابداری اتاق بازرگانی و پرداخت اعداد تعیین شده .

4.     فرم پولشوئی امضاء شده توسط مدیر عامل یا شخص دارنده کارت .

5.     در صورتی که دارنده کارت تولیدی بوده یا کارت متعلق به شرکت می باشد اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی (در صورتی که در سامانه کارت بدهی منظور شده باشد) .

6.      ارائه مدارک تمدید اجاره نامه  در املاک استیجاری.  

7.     ارائه آگهی تغییرات شرکت در صورتی که تغییرات در شرکت  اعمال شده باشد .

8.     فیش حق تمبر 5 هزار تومانی -44 هزار تومانی سازمان و حق عضویت اتاق .

         در خصوص کارتهایی که بالای دو سال از آخرین تمدید یا صدور آنها گذشته به واحد صدور کارت    مراجعه  فرمایید .

      نکته : تمامی مدارک در سامانه هوشمند  کارت به آدرس cscs.ir   بارگزاری گردد .

·        حساب سیبا به شماره 0100580665004 به نام اتاق بازرگانی صنایع و معادن همدان بانک ملی مبلغ در سامانه cscs.ir مشخص گردیده.

·        شماره حساب 2175315634004 به نام سازمان بازرگانی بانک ملی به مبلغ 000/440 ریال

·        بابت حق تمبر کارت بازرگانی صدوری 000/100 ریال و تمدیدی مبلغ 000/50 ریال (فیش مخصوص اداره دارایی).

·        مبلغ سه در هزار واریز بحساب 0104775302005 بانک ملی و مبلغ چهار در هزار 8490003102بانک ملت (شناسه از اتاق اخذ گردد  ).

در صورت وجود هر گونه سوال با واحدخدمات بازرگانی و صدورکارت  تماس حاصل فرمایید : شماره تماس 4- 08138216001 داخلی 3  (پیرایش پورعراقیان )