کمیسیون جوانان و بانوان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

نام رییس : جناب آقای حمید بهرامی

 1- نایب رئیس اول کمیسیون: سرکار خانم خاطره خانلرزاده 
2- نایب رئیس دوم: سرکار خانم پروانه رسولی فرخ
3- دبیر: جناب آقای اسلام
 
کمیته های زیرمجموعه:
1-کمیته امور زنان کارآفرین   (مسئول: خانم دلجو)
2-کمیته امور جوانان کارآفرین (مسئول: آقای شعبانی)
3-کمیته امور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان(مسئول: آقای طاهری)فلسفه وجودی:
1- پیشنهاد اصلاح کوتاه مدت و میان مدت ساختار و نظام فعلی دانش بنیان
2- شناسایی و ارائه راه حل های جدید برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و نوآور
3- تدوین و پیشنهاد ساختار فعالیت مناسب انجمن جوانان کارآفرین و تلاش در جهت استفاده از دانش اعضای این انجمن در این کمیسیون و سایر کمیسیونهای اتاق
4- مطالعه و ارائه راهکار برای تشکیل میز استانی کارآفرینی با حضور کلیه متولیان این حوزه در استان جهت بهبود زیست بوم کارآفرینی 
5- تلاش در جهت تربیت کارآفرینان نسل فردا از طریق توسعه همکاری بین دانشگاهها و واحدهای اقتصادی استان
6- ایجاد کمیته های تخصصی ویژه جوانان و زنان با هدف توسعه نقش آفرینی این دو بخش در اتاق بمنظور تضمین آینده استان و اتاق

قلمرو فعالیت کمیسیون :
1- حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان در استان و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر
2- حمایت از برنامه های جانشین پروری در بنگاه های دانش بنیان و مراکز کارآفرینی بخش خصوصی استان
3- شناسایی و حمایت از مراکز رشد و مراکز کارآفرینی استان و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن
4- شناسایی حقوق مالکیت پدیدآمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن ( با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری (
5- بررسی لازم در خصوص شناسایی جوانان و زنان کارآفرین
6- شناسایی، جذب و تشویق صاحبان ایده و سرمایه گذاران در حوزه زنان و جوانان
7- ارائه مشاوره هاي لازم با هدف فرهنگ سازي در ارتباط با کارآفرینی جوانان و زنان در جامعه
8- معرفی فعالیتهاي زنان بازرگان به سازمانهاي داخل و خارج
9- تعامل و همفکري با دانشگاهها و نهادهاي داخل و خارج از کشور
10- پیشنهاد برگزاری سمینارهای مورد نیاز بانوان بازرگان و جوانان کارآفرین  
11- انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نیاز جوانان و زنان کارآفرین
12- برنامه ریزی جهت ارتباط کارآفرینان جوان و زنان با کارآفرینان نسل قبل و فعلی
13- انجام امور محوله از طرف اتاق
1- کمیته امور زنان کارآفرین :
1-	بررسی لازم در خصوص شناسایی زنان کارآفرین در سطح استان و تشکیل بانک اطلاعاتی در این زمینه
2-	برقراری تعامل لازم با شبکه زنان کارآفرین در سطح کشور و جهان
3-	ایجاد تعامل لازم با تشکل های فعال در حوزه زنان در سطح استان و کشور
4-	تعامل لازم با اتاق های موفق کشور در حوزه زنان
5-	توسعه زمینه های اشتغال زایی برای زنان
6-	تعامل با دانشگاه ها با هدف توسعه کسب و کار برای دانشجویان علاقمند و بخصوص دختران
7-	تعامل با کانون زنان کارآفرین اتاق و کانون های سایر اتاق ها و اتاق ایران و پیشنهاد انجمن ملی زنان کارآفرین 
8-	بررسی کارشناسی در خصوص امور محول شده از طرف کمیسیون
 
2- کمیته امور کارآفرینی و جوانان کارآفرین :
1- پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی استان و کشور
2-  ارائه ی راهکارهای نوین برای توسعه کارآفرینی و کسب و جوانان
3- پایش مقررات دست و پاگیر دولتی و حاکمیتی و ارائه راهکار برای تسهیل فعالیت کارآفرینان و جوانان
4- ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال 
5- تببین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه ی مشاوره به دست اندرکاران و مسئولان جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه کارآفرینی و کسب و کار جوانان
6- تعامل سازنده با تشکل جوانان کارآفرین اتاق و سایر اتاق ها و تلاش جهت تشکیل انجمن ملی جوانان کارآفرین
7- تعامل با کانون های استانی کارآرفرینی و تعامل سازنده با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه کارآفرینی و بخصوص کارآفرینی جوانان
8- بررسی کارشناسی امور محوله از طرف کمیسیون    

3- کمیته امور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان :
1- بررسی راهکارهای مناسب جهت تعامل بین شرکت های دانش بنیان و ایجاد و توسعه آنها در بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بمنظور انتقال تجارب و دانش فنی موجود و ارائه پیشنهاد به کمیسیون
2- بررسی مشکلات و مسائل شرکت های دانش بنیان و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهاد مناسب به کمیسیون
3- بررسی و پیشنهاد چارچوب چگونگی ایجاد بانک اطلاعات شرکت های دانش بنیان مرتبط و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی و پیشنهاد روش های نوین فعالیت در کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان صنعتی و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر   
6- شناسایی مراکز رشد و مراکز کارآفرینی استان و کشور و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن
7- تعامل سازنده با پارک های علم و فناوری و سازمان فناوری اطلاعات استان و استفاده از توانمندی این مراکز جهت توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان در استان  
8- بررسی لازن و تلاش در جهت ایجاد مرکز شتاب دهنده کسب و کارهای نوین در اتاق و تاسیس صندوق سرمایه های خطرپذیر و نوآوری
9- شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن ( با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری (
10- بررسی کارشناسی امور محوله از طرف کمیسیون 
چهارمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
پنجمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۱:۵۸:۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۰۰:۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هفتمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۰۹:۳۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
اولین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
ششمین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۱۷:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
هشتمین صورتجلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۰:۲۱:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دومین جلسه کمیسیون تاریخ ثبت : ۱۲:۱۲:۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
سه شنبه های دوم هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۵:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
    ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English