شنبه 31 شهریور ماه 1397

دوره های آموزشی

کلمه کلیدی: از تاریخ: تا تاریخ:
# عنوان تاریخ دوره نام مدرس محل برگزاری
1 سمینار تحلیل و پیش بینی بازار و اقتصاد ایران در سال 97 و 98 1397/04/11 دکتر محمدحسین ادیب -
1 دوره آموزش داوری پیشرفته 1397/02/27 دکتر یداله عسگری همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاد دانشگاهی، مرکز آموزش جهاد دانشگاهی
1 برگزاری دوره آموزشی صنعت ساختمان 1397/04/04 - گرجستان
1 سمینار آموزشی روش های تأمین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی 1396/10/14 دکتر اسماعیل محققی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
1 دوره جامع آموزش داوری مقدماتی 1396/10/07 دکتر علیرضا ایرانشاهی همدان- بلوار کاشانی، ساختمان جهاد دانشگاهی
1 اصول تشریفات و آداب پذیرایی 1396/05/15 استاد علی محمد بیدار مغز