سمینار آشنایی با بازار عمان

سمینار آشنایی با بازار عمان
تاریخ برگزاری:1397/10/06
  • نام مدرس:محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان
  • آدرس:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
هیچ خبری برای این دوره آموزشی ثبت نشده است.