سمینار تحلیل و پیش بینی بازار و اقتصاد ایران در سال 97 و 98

سمینار تحلیل و پیش بینی بازار و اقتصاد ایران در سال 97 و 98
تاریخ برگزاری:1397/04/11
  • نام مدرس:دکتر محمدحسین ادیب
  • آدرس:-
هیچ خبری برای این دوره آموزشی ثبت نشده است.