انجمن ها و تشکل ها

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان


انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان 

تاریخ شروع : 1400/5/5 تاریخ پایان : 1403/5/5 مشاهده توضیحات

انجمن صنایع غذایی استان همدان


انجمن صنایع غذایی استان همدان 

تاریخ شروع : 1399/7/9 تاریخ پایان : 1402/7/9 مشاهده توضیحات

انجمن موسسات آموزشی استان همدان


انجمن موسسات آموزشی استان همدان 

تاریخ شروع : 1399/3/21 تاریخ پایان : 1402/3/21 مشاهده توضیحات

انجمن فرش دستباف استان همدان


انجمن فرش دستباف استان همدان

تاریخ شروع : 1399/3/21 تاریخ پایان : 1402/3/21 مشاهده توضیحات

انجمن صنایع دستی استان همدان


انجمن صنایع دستی استان همدان

تاریخ شروع : 1397/9/14 تاریخ پایان : 1399/9/14 مشاهده توضیحات

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان


انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان

تاریخ شروع : 1396/12/5 تاریخ پایان : 1398/12/5 مشاهده توضیحات
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English