ارمغان تاک ملایر

ارمغان تاک ملایر
  • زمینه فعالیت:کشمش
  • نام مدیرعامل:هادی بنیادی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181510154
  • فکس:32227988
  • آدرس:ملایر بلوار خلیج فارس
  • آدرس وب سایت: