بندر آبادان ده هزار

بندر آبادان ده هزار
  • زمینه فعالیت:روغن ماشین
  • نام مدیرعامل:عباس افتخاری

پروفایل شرکت

  • تلفن:34262866- 34262737- 34264599
  • فکس:34383311
  • آدرس:همدان-جاده کرمانشاه- ضلع غربی میدان کربلا- جنب کرمان خودرو
  • آدرس وب سایت:http://bandarabadan10000.ir/