توسعه کشاورزی سهیل اکباتان

توسعه کشاورزی سهیل اکباتان
  • زمینه فعالیت:قطعات کشاورزی
  • نام مدیرعامل:علی صحرایی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181190157
  • فکس:32672390
  • آدرس:همدان جاده ملایر ک 10
  • آدرس وب سایت: