تولیدی الوند شیمی تویسرکان

تولیدی الوند شیمی تویسرکان
  • زمینه فعالیت:دستکش یکبار مصرف
  • نام مدیرعامل:سعید حبیبی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09121062138
  • فکس:34737572
  • آدرس:تویسرکان- شهرک فرسفج- س 2 و 31
  • آدرس وب سایت: