جام اطلس غرب

جام اطلس غرب
  • زمینه فعالیت:تولیدی
  • نام مدیرعامل:مهرداد فتحي

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181114276
  • فکس:38270222- 0811
  • آدرس:همدان - برج پاستور طبقه هفتم واحد 3
  • آدرس وب سایت: