جلا گهر سينا

جلا گهر سينا
  • زمینه فعالیت:صادراتی - وارداتی - توليدی
  • نام مدیرعامل:امين عزيزی

پروفایل شرکت

  • تلفن:2714 811 0918 - 0417 188 0912
  • فکس:38269088- 081
  • آدرس:همدان - برج پاستور - طبقه 8 واحد2
  • آدرس وب سایت: