خشکبار طلایی 555

خشکبار طلایی 555
  • زمینه فعالیت:کشمش
  • نام مدیرعامل:خسرو حاتمی

پروفایل شرکت

  • تلفن:0813-2355445-6//09121500774
  • فکس:813-2355447
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت: