خشکبار کاشانی

خشکبار کاشانی
  • زمینه فعالیت:تولیدی کشمش
  • نام مدیرعامل:سید داود کاشانی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181511444
  • فکس:3348648- 0851
  • آدرس:ملاير- بلوار شهيد بهشتی - مقابل اداره راهنمايی و رانندگی کارخانه خشکبار کاشانی
  • آدرس وب سایت: