رضا چگینی

رضا چگینی
  • زمینه فعالیت:کشمش
  • نام مدیرعامل:رضا چگینی

پروفایل شرکت

  • تلفن:9181115722
  • فکس:3326628
  • آدرس:ملایر-ک 8 ج اراک
  • آدرس وب سایت: