سایدون صنعت آریا

سایدون صنعت آریا
  • زمینه فعالیت:استپر موتور دریچه هوایی انواع خودرو
  • نام مدیرعامل:امیر حسین مسعودیان

پروفایل شرکت

  • تلفن:09123063356
  • فکس:08134383212- 08134383857
  • آدرس:همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم، خیابان دهم، شماره 418
  • آدرس وب سایت:www.sascogroup.ir