سوگستر ماهان

سوگستر ماهان
  • زمینه فعالیت:لوله پلیکا
  • نام مدیرعامل:اصغر رسولی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09123756072
  • فکس:38272131/21
  • آدرس:همدان- برج پاستور- ط 7- واحد2
  • آدرس وب سایت: