سپند صنعت خزایی

سپند صنعت خزایی
  • زمینه فعالیت:آسانسور
  • نام مدیرعامل:آیت اله خزایی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183159434
  • فکس:32252127-8
  • آدرس:ملایر- خ شهدا- مجتمع دنیای نور- ط3
  • آدرس وب سایت: