سپهر بازیافت ملایر

سپهر بازیافت ملایر
  • زمینه فعالیت:خودرو بازیافت
  • نام مدیرعامل:رضا حمزه لو

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183517869
  • فکس:32219028
  • آدرس:ملایر- بلوار 15 خرداد- 12 متری نوروزی
  • آدرس وب سایت: