شبکه فرا پیوندی

شبکه فرا پیوندی
  • زمینه فعالیت:کامپیوتر
  • نام مدیرعامل:داوود بهرامی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09129325950
  • فکس:38254764
  • آدرس:همدان- سیزده خانه- ساختمان شماره 2- پارک علم و فناوری
  • آدرس وب سایت: