شرکت شبنم صحرا

شرکت شبنم صحرا
  • زمینه فعالیت:کشمش
  • نام مدیرعامل:علیرضا مختار جوزانی

پروفایل شرکت

  • تلفن:0813-2355441//09181510302
  • فکس:0813-2355440
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت:www.shabnamsahra.com