شرکت فاران شیمی

شرکت فاران شیمی
  • زمینه فعالیت:مواد اولیه دارویی و دارو
  • نام مدیرعامل:قاسمعلی آشفته

پروفایل شرکت

  • تلفن:0813-47311211-16////021-26217825
  • فکس:0813-47311211///02124852302
  • آدرس:تویسرکان- کیلومتر 7 جاده کرمانشاه- شهرک صنعتی تویسرکان- کدپستی: 6583117867- صندوق پستی: 65815/163
  • آدرس وب سایت: