شرکت پنیر و خامه ملایر

شرکت پنیر و خامه ملایر
  • زمینه فعالیت:فرآورده های لبنی
  • نام مدیرعامل:هدایت شجاعی

پروفایل شرکت

  • تلفن:8013-2175120-22
  • فکس:0813-2175123
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت:wwwpelareh.com