شرکت کشت و صنعت احيايی (مکا)

شرکت کشت و صنعت احيايی (مکا)
  • زمینه فعالیت:تولیدی
  • نام مدیرعامل:-

پروفایل شرکت

  • تلفن:38268563- 0811
  • فکس:38269814- 0811
  • آدرس:همدان - کيلومتر 30 جاده تهران ، کيلومتر 5 جاده قهاوند ، روبروي روستاي قرخلر
  • آدرس وب سایت: