صنایع تبدیلی و کشاورزی سرکان برتر غرب

صنایع تبدیلی و کشاورزی سرکان برتر غرب
  • زمینه فعالیت:پودر تخم مرغ
  • نام مدیرعامل:مسعود سروری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181114397
  • فکس:34737361
  • آدرس:تویسرکان- شهرک فرسفج
  • آدرس وب سایت: