صنایع تولیدی رزن صاف

صنایع تولیدی رزن صاف
  • زمینه فعالیت:فویل
  • نام مدیرعامل:مرتضی شجاع اهری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09124717451
  • فکس:36331181
  • آدرس:رزن- شهرک صنعتی - قطعه 104
  • آدرس وب سایت: