صنایع شیمیایی فراپل جم

صنایع شیمیایی فراپل جم
  • زمینه فعالیت:زرین پل استر
  • نام مدیرعامل:حمیدرضا موحد

پروفایل شرکت

  • تلفن:09123440261
  • فکس:35345166-7
  • آدرس:کبودراهنگ - شهرک صنعتی ویان
  • آدرس وب سایت: