صنایع غذایی خوش خوراک سینا

صنایع غذایی خوش خوراک سینا
  • زمینه فعالیت: غذایی سرکه
  • نام مدیرعامل:محمد نیکوسخن

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181112297
  • فکس:34383753
  • آدرس:مدان- شهرک صنعتی بوعلی
  • آدرس وب سایت: