صنایع غذایی سحر همدان

صنایع غذایی سحر همدان
  • زمینه فعالیت:سهامی خاص
  • نام مدیرعامل:مسعود توتونچیان

پروفایل شرکت

  • تلفن:081-4383277-8
  • فکس:081-34383279
  • آدرس: همدان - شهرک صنعتی بوعلی خيابان سيزدهم
  • آدرس وب سایت: