عبدالحمید ایزدی

عبدالحمید ایزدی
  • زمینه فعالیت:غذایی
  • نام مدیرعامل:عبدالحمید ایزدی

پروفایل شرکت

  • تلفن:9188174653
  • فکس:32526395
  • آدرس:همدان-خ شریعتی-4راه-ک ایزدی-پ20-ط1
  • آدرس وب سایت: