فرآورده های غذایی بینا رزن

فرآورده های غذایی بینا رزن
  • زمینه فعالیت:پودر پنیر
  • نام مدیرعامل:مجید غفاری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09122177816
  • فکس:362231101
  • آدرس:رزن- ک5 جاده تهران
  • آدرس وب سایت: