ماشین برزگر

ماشین برزگر
  • زمینه فعالیت:وسایل کشاورزی همد
  • نام مدیرعامل:حیدر خاوری دهقان

پروفایل شرکت

  • تلفن: 09181114599
  • فکس: 34383273
  • آدرس:همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یک
  • آدرس وب سایت: