ماشین زراعت

ماشین زراعت
  • زمینه فعالیت:وسایل کشاورزی
  • نام مدیرعامل:حسن چهل امیران

پروفایل شرکت

  • تلفن:09121665844
  • فکس:34383842
  • آدرس:همدان شهرک صنعتی بوعلی- بلوار یک
  • آدرس وب سایت: