مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان

مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان
  • زمینه فعالیت:مجتبی حاجی شفیعی
  • نام مدیرعامل:شمش

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181113917
  • فکس:38242515
  • آدرس:همدان ک 45 جاده تهران
  • آدرس وب سایت: