محصولات بیولوژیک سبزآوران

محصولات بیولوژیک سبزآوران
  • زمینه فعالیت:غذایی
  • نام مدیرعامل:علی رضا نظری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183116124
  • فکس:38272131
  • آدرس:همدان- شیرسنگی- 18متری گاز- مجتمع خاطره
  • آدرس وب سایت: