معادن سرمک

معادن سرمک
  • زمینه فعالیت:سنگ آهن
  • نام مدیرعامل:حسن حسینقلی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09121125354
  • فکس:021-4442044
  • آدرس: ملایر- خ وفائی جنب بانک ملی
  • آدرس وب سایت: