مهندسی پارس توان آزما

مهندسی پارس توان آزما
  • زمینه فعالیت:کنتور برق
  • نام مدیرعامل:کاوس فرجی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09127989642
  • فکس:32448191
  • آدرس:ملایر- شهرک صنعتی شوشاب
  • آدرس وب سایت: