نوین ارتباط شایان

نوین ارتباط شایان
  • زمینه فعالیت:مخابرات برق
  • نام مدیرعامل:محمدرستمی شایان

پروفایل شرکت

  • تلفن:09193635259
  • فکس:34225122
  • آدرس:همدان خ تختی جنب بانک رفاه- ط2
  • آدرس وب سایت: