نگین تاک ملایر

نگین تاک ملایر
  • زمینه فعالیت:صادرات و واردات
  • نام مدیرعامل:آقای بابایی

پروفایل شرکت

  • تلفن: 77130678 21 98+ و 77271795 21 98
  • فکس: 77130679 21 98
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت: