نیرو صنعت پاسیتان

نیرو صنعت پاسیتان
  • زمینه فعالیت:پیمانکاری/ برق
  • نام مدیرعامل:علی اصغر عشایری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183149848
  • فکس:34383553
  • آدرس:همدان- ج تهران- س مرکز خدمات فناوری
  • آدرس وب سایت: