هادی سرام مروارید

هادی سرام مروارید
  • زمینه فعالیت:چینی بهداشتی
  • نام مدیرعامل:سید مجتبی طباطبایی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181110187
  • فکس:34525805
  • آدرس:همدان خ کرمانشاه چشمه قصابان
  • آدرس وب سایت: