هوشمند سازان بی سیم غرب

هوشمند سازان بی سیم غرب
  • زمینه فعالیت:کامپیوتر
  • نام مدیرعامل:حمید بادامی نجات

پروفایل شرکت

  • تلفن:09183127209
  • فکس:38263803
  • آدرس:همدان- بین النهرین- پایین تر از س چی
  • آدرس وب سایت: