پارسا ماشین همدان غرب

پارسا ماشین همدان غرب
  • زمینه فعالیت:خودرو
  • نام مدیرعامل:علی حسین میرزایی پارسا

پروفایل شرکت

  • تلفن:09181116206
  • فکس:34265253
  • آدرس:همدان- ج کرمانشاه- میدان کربلا
  • آدرس وب سایت: