پارس پیوند الوند

پارس پیوند الوند
  • زمینه فعالیت:خدمات بازرگانی
  • نام مدیرعامل:کمیل جلیلوند

پروفایل شرکت

  • تلفن:09187072242
  • فکس:34241521/39
  • آدرس:تویسرکان- شهرک نیروی انتظامی
  • آدرس وب سایت: